آپادانا پلاستیک در سال ۱۳۶۶ با هدف تولید در رسته ی محصولات خانه و آشپزخانه وارد عرصه ی صنعت پلاستیک گردید.در سال ۱۳۸۸ با پشتوانه ی تجربه های گرانبهای تولید و دانش فنی اقدام به ساخت مجموعه فایلهای اداری در ابعاد و اندازه های مختلف نمود.